Szabályzatok

Szabályzatok

Last modified: 26. January 2024

A Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatait és azok mellékleteit (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Juttatási és Térítések Szabályzat, Felvételi Szabályzat, Doktori Szabályzat, Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat) megtalálja az Egyetem honlapján.

A hatályos szabályzatok az alábbi oldalon érhetők el: https://oig.uni-mate.hu/szabalyzatok

A Károly Róbert Campus korábbi szabályzatai:

Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió készítési útmutató Károly Róbert Campus: LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

Záróvizsgarend

Szakdolgozat/Diplomamunka/Portfólió/Záródolgozat témaválasztás leírás hallgatóknak