Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram

Last modified: 26. October 2021

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan alap-, mester- vagy doktori képzésekre, zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre és magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt, melyekre vonatkozóan a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium - vagy felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A képzés megadott önköltsége tartalmazza valamennyi várható költséget, az önköltség-térítés ugyanis ez alapján kerül megállapításra, annak utólagos kódosítására nincs mód.

A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester-, osztatlan és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette*, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik.

A zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre is lehet pályázatot benyújtani.

A magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett a felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.

A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait.

Forrás és további részletek: www.tka.hu