Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel

Last modified: 18. January 2024

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területein, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkezzenek. Az elsajátított ismeretek birtokában képes leszel adóbevallások összeállítására, pénzügyi tervek készítésére, különböző pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet bemutatását szolgáló elemzések készítésére. Hitelkérelmek összeállítására, adósminősítési rendszerek megismerésére, annak alkalmazására, számviteli nyilvántartások vezetésére, kettős könyvvitel alkalmazására, éves beszámoló összeállítására, az ehhez kapcsolódó analitikák vezetésére. 

Szakirány: vállalkozási

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 
– felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

Képzési idő: 4 félév (3 félév tanulmányi idő + 1 félév szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY   

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány  

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?  
A vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

  • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
  • 3614 Számviteli ügyintéző
  • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
  • 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
  • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző  
  • 4121 Könyvelő (analitikus)
  • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású  

Továbbtanulási lehetőség alapképzési (BA/BSc) szakon
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján lehetőség van emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélküli továbbtanulásra a Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, mezőgazdasági mérnöki, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vidékfejlesztési agrármérnöki. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. pénzügy és számvitel) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.  

Kollégiumi elhelyezés:
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Bemutatkozik a Pénzügy és számvitel szak: >> cikkünk <<  

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. habil. Hágen István Zsombor egyetemi docens, szakkoordinátor  
E-mail: hagen.istvan.zsombor@uni-mate.hu    

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu