Tantárgyfelvétel

Tantárgyfelvétel

Last modified: 26. January 2024

A tantárgyfelvétellel kapcsolatos információk az Oktatási Igazgatóság központi honlapján olvashatóak az alábbi elérhetőségeken:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

Tudnivalók:

 • tantárgyfelvétel során javasolt a mintatanterv szerint haladni,
 • kérjük folyamatosan figyeljék a Neptun/Órarend menüpontot és amennyiben szükség van rá, módosítsák  a tárgyfelvételt
 • óraütközés esetén előforduló hibák: 1.. a hallgató nem mintatanterv szerint halad – a hallgatónak egyedileg kell megoldani 2-.nem a saját campus kurzusát vette fel a hallgató – a gyöngyösi Károly Róbert Campus kurzuskódjai „GYO” jelzéssel kezdődnek (pld. GYOHU-N=PROG=GY01 – A programozás módszertani alapjai)
 • a tantárgyfelvételi időszak lejárta után tantárgyfelvételt és tantárgytörlést már csak kérelem útján lehet kérni, tantárgyanként 3500 Ft-os egyéb díj megfizetése mellett,
 • egy félévben maximum 45 kreditértékű tárgyat lehet felvenni,
 • a szakmai gyakorlat felvételének félévében – kivétel gazdaságinformatikus alapképzési szak – csak vizsgakurzus felvételére van lehetőség,
 • a 2020/21. tanévben vagy azt követően felvételt nyert hallgatók csak abban az esetben vehetik fel vizsgakurzussal a tárgyat, ha már aláírással rendelkeznek,
 • a 2019/20. tanévben vagy azt megelőzően felvételt nyert hallgatók csak abban az esetben vehetik fel vizsgakurzussal a tárgyat, ha már előzőleg bármely félévben azt felvették,
 • a vizsgakurzusokat „CSAK VIZSGA (GYO) megnevezéssel találják,
 • amennyiben nem találják a vizsgakurzus vagy egy korábbi képzés tantárgyát, kurzuskiírási kérelmet kell beadni, mely a Tanulmányok-Mintanterv- Tárgy felület felől indítható,
 • a szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat/szakszeminárium konzultáció/szemináriumi tárgyak gyűjtőkurzusként kerülnek kiírásra
 • amennyiben a kurzus betelt, kurzusbővítés kérését a juhaszne.fuleki.adrienn@uni-mate.hu e-mail címen kell jelezni
 • amennyiben a fenti információkon kívül a tárgyfelvétellel kapcsolatosan információra van szükség a juhaszne.fuleki.adrienn@uni-mate.hu vagy a vegh.ildiko(kukac)uni-mate.hu e-mail címeken teheti meg.