Pénzügy és számvitel (BSc)

Pénzügy és számvitel (BSc)

Last modified: 18. January 2024

Mit fogsz tanulni?
Adóbevallások összeállítása főbb adónemek tekintetében, hitelkérelmek összeállítása, befektetés tervezés, adósminősítési technikák megismerése, beruházás gazdaságossági vizsgálatok, pénzügyi tervek összeállítása, mérleg és eredménykimutatás összeállítása, könyvelési alapoktól részletes számviteli szabályokig, könyvelő programok gyakorlati alkalmazása: EXACT, ABAS, kontrolling ismeretek, vállalkozások költségvetési kapcsolatainak megismerése, jogi ismeretek, elemzések, értékelések készítése, marketing ismeretek.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

Választható specializáció:
- pénzügy
- számvitel

Képzési idő: 7 félév

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Munkarend: nappali, levelező
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 380.000,- Ft/ félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek  
- kialakítására,
- működtetésére,
- számviteli szakfeladataik irányítására,
- számviteli politikájának és rendjének kialakítására, fejlesztésére,
- a beszámolási kötelezettség teljesítésére,
- a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, működtetésére,
- a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.  

A szak választását elsősorban azok számára javasoljuk, akik megalapozott közgazdasági és módszertani ismeretek megszerzése mellett kiemelten kívánnak foglalkozni a gazdaságban lebonyolódó pénzügyi folyamatokkal, valamint a gazdasági események elszámolási és értékelési rendszerével. Olyanok jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások számviteli és pénzügyi munkafolyamatait kívánják irányítani, koordinálni, hitelintézeteknél, befektetési szolgáltatóknál, illetve más pénzügyi intézményeknél kívánnak tevékenykedni, vagy az adóigazgatás (pl. NAV) munkafolyamataiban kívánnak szerepet vállalni. Mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen. 

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Pénzügy és számvitel szak: >> cikkünk <<  

Nyílt napjainkról >> bővebben << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:  
Dr. habil. Hágen István Zsombor egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: hagen.istvan.zsombor@uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail:  felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu