Kereskedelem és marketing

Kereskedelem és marketing

Last modified: 18. January 2024

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához.

Mit fogsz tanulni?
Mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, munkaerőpiaci-, számviteli ismeretek, vezetés és szervezés, informatika, üzleti kommunikáció. A marketing alapjai, illetve egyes részterületeinek elméleti és gyakorlati tudnivalói: marketingkutatási technikák megismerése, a fogyasztói és vásárlói magatartás specifikumai, termék és szolgáltatásmarketing, digitális marketing, közösségi média marketing, kereskedelmi és értékesítési ismeretek, kereskedelmi logisztika, áru és minőségmenedzsment.  

Szakirány: marketingkommunikáció

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Marketing Communication  

Képzési idő: 4 félév  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: nappali, levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Piackutató asszisztens, marketing asszisztens, kereskedelmi képviselő, kereskedelmi ügyintéző, személyi asszisztens, logisztikai asszisztens, készlet- és anyagnyilvántartó, szállítási, szállítmányozási nyilvántartó, kereskedő, telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök.  

Továbbtanulási lehetőség az alapképzésben
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján lehetőség van emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélküli továbbtanulásra a Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, mezőgazdasági mérnöki, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vidékfejlesztési agrármérnöki. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. kereskedelem és marketing) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.  

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Bemutatkozik a Kereskedelem és marketing szak: >> cikkünk <<  

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Domán Szilvia egyetemi docens, szakkordinátor
E-mail: Doman.Szilvia(kukac)uni-mate.hu  

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu