Bemutatkozik a Vállalkozásfejlesztés szak

Bemutatkozik a Vállalkozásfejlesztés szak

Last modified: 19. December 2023

Projektmenedzsment, innováció-módszertan, vezetői üzleti kommunikáció, szolgáltatásmarketing. A vállalkozásfejlesztés mesterszakon a már megszerzett gazdasági és pénzügyi alapismereteket van lehetőség specializálni és magasabb szintre emelni. A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek megtervezni egy vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjét, elemezni a meghatározó döntéseket befolyásoló tényezőket, valamint az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit. A Károly Róbert Campuson induló vállalkozásfejlesztés mesterképzést Dr. Tóth Eszter egyetemi docens, valamint Bakos Tamara hallgató mutatja be.

Képzési szint: mesterképzés
Képzési idő: 4 félév

Milyen előképzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen vállalkozásfejlesztés szakra? Mivel egészíti ki a mesterképzés az alapszakon megszerzett ismereteket?

Tóth Eszter: A vállalkozásfejlesztés mesterszakra főiskolai vagy egyetemi diplomával lehet jelentkezni, lehetőség szerint olyan megszerzett végzettséggel, ahonnan az előírt számú kreditet el tudja fogadni az egyetem.

A szakon igen sokrétű tudást szerezhetnek a hallgatók. Tanulnak többek között vállalati stratégiát, pénzügyi elemzést, pályázat- és projektmenedzsmentet, vezetői üzleti kommunikációt, vezetői számvitelt és üzleti tanácsadást. A képzés gyakorlatorientált, az alapszakon megszerzett tudást a valós gazdasági életbe kívánjuk beilleszteni.

Meg kell említenem, hogy kiemelten fontosnak tartjuk azt is, hogy a hallgatóink több önálló és/vagy csoportos projektmunkát készítsenek, melyek a gyakorlati tudásukat rögzítik és mélyítik – ez mindenképpen magasabb követelmény az alapszakon tanulókhoz képest.

A képzés elérhető a gyöngyösi campuson angol nyelven is. Mivel napjainkban már elvárás ennek a nyelvnek a minimum alapszintű ismerete, nagyon komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hallgatók, akik bevállalják, hogy nem magyar nyelvű képzésen szereznek diplomát.

T. E.: Igen, mindenféleképpen komoly versenyelőnyt lehet szerezni egy olyan diplomával, amit a hallgató nem az anyanyelvén szerez. A tantárgyak angol nyelven történő tanulása során a gördülékeny nyelvhasználat mellett a gazdasági szaknyelvet is elsajátítják a képzés résztvevői.

 

Kiknek érdemes a diploma megszerzését követően további két évre beülniük az iskolapadba? Milyen pozíciókat töltenek be a vállalkozásfejlesztés szakon végzettek?

T. E.: A kérdés jó, a válaszom egyszerű: mindenkinek érdemes iskolapadba ülnie és továbbtanulnia. Gazdaságunk természete állandóan változik, a világ szinte minden történése hat rá, s ehhez a változáshoz kell a vállalkozásoknak is igazodniuk. Fejleszteni kell azokat, hogy naprakészen tudjanak a különböző pénzügyi helyzetekre reagálni.

A szakon végzettek megállják a helyüket a kis-, közép- és nagyvállalatok berkein belül egyaránt. A kisvállalatok esetében minden munkaterületre rálátnak, és a vezetői szintű feladatok többségét – egyéni beállítottságtól függően – el is tudják látni. A nagyobb vállalatok esetében a feladatok megosztottabbak, de többek között pénzügyi, beszerzési és ellátási területeken is el tudnak helyezkedni. Egy nálunk tanuló jó szakember átlátja a vállalaton belüli és annak életére ható, vállalaton kívüli összefüggéseket, valamint képes a jövő keresletére összpontosítani – két szóval: vállalkozását fejleszteni.

Miért döntöttél úgy, hogy vállalkozásfejlesztés mesterszakon folytatja tanulmányait az alapszakos diplomád megszerzése után?

Bakos Tamara: Az én esetemben egy kicsit későn indult el a felsőfokú tanulmányok megkezdése. Sokáig nem éreztem, hogy nekem erre szükségem lenne, de aztán egyszer csak ott találtam magam az egyetem falai között pénzügy és számvitel alapképzésen. 2020-ban tettem sikeres záróvizsgát. Nagyon jó és szakmailag felkészült, segítőkész tanáraim voltak, akiktől sokat tanultam, mind szakmailag, mind emberileg. Elsősorban ez inspirált a tanulás folytatására. És bármilyen furcsán is hangzik, a tanulás is hiányzott. Ezért úgy döntöttem, hogy jelentkezem vállalkozásfejlesztés mesterképzésre. 2022-ben a lányommal együtt kezdtük meg a tanulmányainkat a Károly Róbert Campuson (őt pénzügy-számvitel szakra vették fel).

 

Megfelelt a képzés az előzetes elvárásoknak?

B.T.: Pontosan nem is tudom megfogalmazni, hogy mit vártam, de azt tudtam, hogy csak jó lehet! Így lett! Nagyszerű oktatók előadásain vehetek részt, az alapképzésen megszerzett ismereteimet tudom bővíteni, magasabb szintre emelni. Külön kiemelném az oktatók, tanárok maximális odaadását, valamint azt, hogy gyakorlatorientált módon, a valós életből vett esettanulmányok alapján történik a képzés a mesterszakon. Lehetőséget kapunk önálló vagy csoportos projektmunkák elkészítésére, amelyek kutatást, megfigyelést, sok olvasást, elemzést igényelnek, így szinte észrevétlenül begyakorolhatók azok a munkafolyamatok, amelyek a vállalkozások életében és fejlesztésében fontos mérföldkövek lehetnek.

Mik a tervek a végzést követő időszakra?

B. T.: Annak ellenére, hogy jelenleg nem a vállalkozói szférában dolgozom, a megszerzett ismereteket, illetve azok bizonyos részeit tudom hasznosítani a mostani munkaterületemen is. Bár még a záróvizsga előttem áll, de igen erősen gondolkodom egy esetlegesen magasabb szintű továbblépésen is a tanulmányaimat illetőleg, amiben a jelenlegi tanáraim maximálisan támogatnak. Tehát úgy néz ki, hogy a tanulásnak még nem értem a végére!

A Vállalkozásfejlesztés mesterképzésről további információk ITT találhatók.