Károly Róbert Szakkollégium

Károly Róbert Szakkollégium

Last modified: 05. February 2024


 

A gyöngyösi székhelyű Károly Róbert Szakkollégium 2014 júniusában alakult meg az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére építve. A Szakkollégiummal egy új szellemi műhely jött létre, amely lehetőséget biztosít a hallgatók ismereteinek kiszélesítésére, elmélyítésére. A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a Szakkollégium tagjainak szakmai és tanulmányi előmenetelét, a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását.

A Károly Róbert Szakkollégium fő célkitűzései között szerepel továbbá, hogy hallgatóiból társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségieket képezzen. A Szakkollégium előadásokat szervez olyan témákban, amelyek napjaink társadalma számára a legjelentősebb kihívásokat jelentik, és így hallgatóinkat is leginkább érdeklik. Az előadások kiterjednek különböző társadalmi (egészségügy, szegénység, nemzetiségi kérdések) és környezeti (fenntarthatóság, természetvédelem) problémákra.

A Szakkollégium kiemelt feladatának tekinti a közösségépítést és hallgatói számára interdiszciplináris képzést biztosít a Károly Róbert Campuson jelenlévő szakmaterületeket (gazdaság- és agrártudomány, valamint informatika) érintően. Magába integrálta az egykori Károly Róbert Főiskolán különböző szakterületekhez kapcsolódóan már aktívan működő öntevékeny köröket.

Megalakulása óta a Károly Róbert Szakkollégium a Nemzeti Tehetség Program támogatásával négy sikeres projektet valósított meg, amelyeknek tematikája minden esetben nagy érdeklődésre számot tartó, aktualitással bíró társadalmi-gazdasági jelenségekhez kapcsolódott. Fejlesztési programjának és tutori rendszerének köszönhetően számos szakkollégista szerepelt eredményesen az OTDK konferenciákon. Hallgatóink egyéni és csoportos kutatási programokat valósítottak meg, kutatási eredményeiket tudományos folyóiratokban is publikálták és rendszeres előadói szakmai tanácskozásoknak, valamint ismeretterjesztő rendezvényeknek is.

Szakkollégiumi koordinátor (kapcsolattartó): Dr. Koncz Gábor
Intézmény: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Károly Róbert Campus
Email: koncz.gabor@uni-mate.hu