Bemutatkozik a Mezőgazdasági szak

Bemutatkozik a Mezőgazdasági szak

Last modified: 15. December 2023

Szereted a természetet, a növényeket és az állatokat? Szeretnéd a munkádat a szabadban és szabadon végezni? Ha igen, akkor olvass tovább! Az agrárszakma szépségeit azok a kihívások jelentik, amelyeknek munkájuk során meg kell felelniük a szakembereknek. Napjainkban azok a mezőgazdasászok érvényesülnek a szakmájukban, azok lehetnek sikeresek és szerencsések, akik szakmailag jól felkészültek és folyamatosan frissítik tudásukat. Soron következő cikkünkben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán induló Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzést mutatjuk be. A képzés megismerésében Dr. Fodor László, főiskolai tanár, szakfelelős, valamint Fehér Nóra hallgató segít.

Képzési szintek: felsőoktatási szakképzés
Képzési idő: 4 félév

A Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzéses hallgatók a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatják el és rendkívül széleskörű ismeretanyaggal gazdagodhatnak. Pontosan mit is jelent ez?
Fodor László: A közelmúltban a mezőgazdasági technológiák óriási fejlődésen mentek keresztül. A termelési folyamatokat intelligens gépek szolgálják, melyek megváltoztatják a gépesítésről alkotott eddigi képet.  A növénytermesztésben, az állattenyésztésben és a kertészeti termelésben is új, nagy teljesítményű, széleskörű rezisztenciával rendelkező és speciális fogyasztói igényeket is kielégítő fajták/hibridek jelentek meg. Az agrártermelés minden területén megjelent a digitalizáció, ami a fenntartható és versenyképes mezőgazdasági termelés kulcskérdése. Az „okos” gépek és technológiák üzemeltetése minőségileg új kompetenciákkal és szemlélettel rendelkező szakembereket igényel. A képzési program  korszerűsítése és a tananyag fejlesztése során ezeket az új elméleti és gyakorlati ismeretköröket beépítettük a tantárgyi programba, így hallgatóink valóban a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretanyagot kapják a képzés során. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a képzési idő alatt hallgatókban kialakuljon az ökológiai személet, ami nagyon fontos ahhoz, hogy  munkájuk során meg tudjanak felelni a fenntartható mezőgazdasági termelés kritériumainak.

A mezőgazdász szakma rendkívül összetett, így a szak képzési programja nagyon széleskörű. A képzés gerincét a technológiai (földművelési és földhasználati, növénytermesztési, növényvédelmi, állattenyésztési, takarmányozási, kertészeti) és gazdálkodási (vállaltgazdasági, üzem- és munkaszervezési, pénzügyi és számviteli, marketing) ismeretek oktatása jelenti.  Ezen ismeretek megszerzését készítik elő és segítik a természettudományos és gazdasági alapozó ismeretek (növénytan és növényélettan, állattan és állatélettan, kémia, talajtan és agrokémia, genetika és biotechnológia, közgazdaságtan, jog és szakigazgatás, agrárpolitika, stb.). A mezőgazdaság egy-egy szűkebb, speciális szakterületén való elmélyülést szolgálják a differenciált szakmai ismeretek. Ezeket az ismereteket nem elég csak elméletben elsajátítani, hanem gyakorlatban is tudni kell alkalmazni. Ezért a gyakorlati készségek megszerzését szolgáló tárgyak (üzemi/gazdasági gyakorlat, nyári gyakorlat, összefüggő szakmai gyakorlat) szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának.

Kik számára ideális választás a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés ? Van szükség például valamilyen előképzettségre?
F. L.: Főleg azoknak ajánlható ez a képzés, akik alapvetően természettudományos érdeklődésűek, emellett érdeklődést mutatnak a gazdasági tudományok iránt, szeretik a szakmai kihívásokat és fogékonyak az új technológiák iránt. Változó gazdasági környezetben és természeti feltételek mellett is a mezőgazdasági termelést, élelmiszertermelést és a gazdálkodást tekintik élethivatásuknak. A szakokon való továbbtanuláshoz nincs szükség előképzettségre, csupán az általános felvételi eljárás követelményeinek kell megfelelni.

Jellemzően milyen pozíciókat töltenek be végzett hallgatók?
F.L.: Az oklevél megszerzését követően a hallgatók  elhelyezkedési lehetőségei nagyon széleskörűek. Különböző méretű mezőgazdasági üzemekben vállalhatnak munkát menedzser-asszisztens vagy mérnök-asszisztens munkakörökben. Többen saját gazdaságukban (családi gazdaságok, egyéni- és társas vállalkozások) kamatoztatják tudásukat. 

Miért döntöttél úgy, hogy ezt a szakot választod?
Fehér Nóra: Azért választottam ezt a szakot, mert olyan képzést kerestem, ami hozzá tud segíteni céljaim megvalósításához. A végzést követően Vadgazda mérnöki alapképzésen szeretném folytatni a tanulmányaimat.

 

Beváltotta a képzés a hozzá fűzött reményeidet?
F. N.:  Igen, azt kaptam, amit vártam. Úgy látom, hogy ez a képzés olyan széleskörű ismereteket és stabil alapokat biztosít számomra, amelyekre a jövőben építkezhetek és hosszú távon is támaszkodhatok. Hiszem, hogy  a campuson töltött évek alatt olyan szakmai felkészültségre tehetek szert, amelynek előnyét fogom élvezni a későbbiekben. 

Mik a terveid a végzést követő időszakra?
F. N.: A képzés elvégzését követően szeretnék jelentkezni Vadgazda mérnöki alapképzésre, a későbbiekben pedig Állattenyésztő mesterszakon szeretném tovább bővíteni a tudásomat. Ami pedig a munkát illeti, szívesen vennék részt fajok fenntartásával foglalkozó projektekben. A szakmán belül is ez az a terület, ami igazán érdekel.

A Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzésről további információk ITT találhatók.