Agrár- és Környezettudományi Laboratórium

Agrár- és Környezettudományi Laboratórium

Last modified: 26. October 2021

A Károly Róbert Campus tass-pusztai telephelyén (3213 Atkár, Tass-puszta „L" épület működik egy korszerű oktatói laboratóriumokkal, több mint 150 fő befogadására alkalmas előadóteremmel valamint korszerű analitikai eszközökkel és berendezésekkel felszerelt oktató-kutató laboratórium. A laboratóriumban folyó oktatási tevékenység szorosan kötődik az egyetemi felsőoktatási szakképzési és alapképzési szakok kémiai és biológiai jellegű tantárgyaihoz. A laboratóriumban továbbá jelentős K+F+I kutatások folynak az agrárium és a környezetipar aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

A laboratórium feladata: 

  • pályázatok kezelése,
  • a K+F+I tevékenység támogatása,
  • pályázatok generálása,
  • szolgáltatás nyújtása
  • Mezőgazdasági kémia tárgy oktatása magyar és angol nyelven

Infrastruktúra:

Négy darab 20 fő befogadására alkalmas hallgatói laboratórium
- kémiai labor
- élelmiszeranalitikai labor
- környezetanalitikai labor
- mikrobiológiai labor

150 fős előadó terem

Három műszerszoba:
- AAS mérőszoba
- GC-MS mérőszoba
- GC mérőszoba
Három kutatói szoba

Műszerezettség:

A laboratórium műszerezettsége hazai viszonylatban kiemelkedő - kromatográfiás műszerek: GC, GC-MS, HPLC - elemanalízis műszerek: CNS és TOC elemanalizátor - optikai abszorpciós és emissziós műszerek: AAS készülék, fotométerek, mikroszkópok - kaloriméter - laboratóriumi fermentorok - mobil vízmintavevő készülék - mobil SPAD mérő készülék 

Kutatásszolgáltatás: 

Laboratóriumi vizsgálatok - agráriumhoz - élelmiszeriparhoz - hulladékgazdálkodáshoz - környezetiparhoz kapcsolódó vizsgálatok

Szaktanácsadás:
- Egyedi analitikai feladatok megoldása- igény szerint helyszíni mintavétellel
- Minta-előkészítés – preparatív feladatok
- Szakmai tanácsadás – probléma megoldás