Záróvizsgázóknak

Záróvizsgázóknak

Last modified: 06. May 2024

FONTOS!
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 97. § (10) a) pontja alapján a záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket az Oktatási Igazgatóság és az intézet közösen készíti elő és az intézetigazgató hagyja jóvá legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően.
A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2023/24. tanév tavaszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:

NYOMTATVÁNYOK

Csak és kizárólag az alábbi nyilatkozat-nyomtatványok használhatók!
SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK

A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések:
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések

Szakdolgozat/diplomadolgozat/záródolgozat/portfólió készítésére vonatkozó szabályok:

 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/záródolgazat/portfólió készítési útmutató (MATE):
  https://oig.uni-mate.hu/szakdolgozat-diplomadolgozat
  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6.13. sz. függeléke: A MATE egységes szakdolgozat / diplomadolgozat / záródolgozat / portfólió készítési útmutatója
A dolgozat elkészítésével kapcsolatosan minden esetben a konzulensével kell egyeztetni!

A szakdolgozatot/diplomadolgozatot/záródolgozatot/portfóliót csak a NEPTUN TR-be kell feltölteni, kinyomtatott formában nem kell leadni!

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

A záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont alatt lehetséges.

 • Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2024. február 15 - április 8.
  Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy a tanulmányaival kapcsolatos összes tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti a tavaszi félévben!

  A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:
  • aktív vagy abszolvált jogviszony 
  • lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.

  • Záróvizsga időszak neve:
  KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (június) 2023/24/2

  • Záróvizsga időszak: 2024. június 10-21.
  A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.
   
 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat feltöltési határideje a Neptunba:
  2024. április 22.
   
 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat késedelmes feltöltési határideje a Neptunba:
  2024. április 29.
  A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!
   
 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat befogadás kérés határideje:
  2024. április 21.
   
 • Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak: 2024. április 29. - május 25.
   
 • Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2024. május 25.
   
 • Diplomaátadó ünnepség (várható időpontja): 2024. július 5.

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

a. ) végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,

b. ) a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió/záródolgozat benyújtása és annak elfogadása

c. ) a hallgató/költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.

Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat feltöltés

A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat, záródolgozatokat (továbbiakban: dolgozat) a 2023/24. tanév tavaszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!

A dolgozat feltöltésére vonatkozó információkat az alábbi elérhetőségen találják:
https://oig.uni-mate.hu/szakdolgozat-diplomadolgozat 
Nyilatkozatok és tájékoztatók / Szakdolgozat leadási tájékoztató hallgatóknak 

Kiemelten fontos:
 • A hallgatónak a dolgozat befogadását meg kell kérnie a NEPTUN TR Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezést menüpont alatt
 • A dolgozatok formai és tartalmi követelményeit ezen oldalon feljebb találják meg a Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió/záródolgozat készítési szabályzat alatt.
 • A dolgozatok NEPTUN TR-be való feltöltésére vonatkozó minden információ - pld. a dolgozat feltöltési fájlnevére vonatkozó információ is és a nyilatkozatok formái is - a most kiadott és az oig.uni-mate.hu oldalon található leírásban található (lásd fentebb). Ezen információk alapján kell a feltöltést megcsinálni. 
 • Az eredetiség nyilatkozaton a tanszék megnevezése résznél a konzulens tanszékét kell megjelölni. Azt, hogy mely konzulens melyik tanszékhez tartozik a MATE telefonkönyvben megtalálható.

Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat titkosítás

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 95. § (6) bekezdése értelmében a hallgató kérheti a dolgozat titkosítását. A titkosítási kérelem nyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről:
http://oig.uni-mate.hu/content/szakdolgozat-diplomadolgozat-zarovizsga
A dolgozat titkosítása

A titkosítás 10000 Ft-os fizetési kötelezettséggel jár. A kitöltött és mindenki által aláírt kérelmet a szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat elejére - közvetlenül a címlap után - szükséges elhelyezni. Az eredeti (aláírásokkal ellátott) példányt el kell juttatni az illetékes tanulmányi előadóhoz.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOROK

A záróvizsga tételsorok az alábbi elérhetőségen találhatók: https://oig.uni-mate.hu/zarovizsga-tetelek 
A tételsorok aktualizálása folyamatban van, kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel.

ZÁRÓVIZSGA TELJESÍTÉSE

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 97. § (3)-(4) bekezdése értelmében:

 • A 2012/13. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után 5 naptári éven belül letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már záróvizsga nem tehető.
   
 • A 2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető. Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió/záródolgozat elkészítésével kapcsolatosan kérdése merül fel, kérem konzulensét keresse.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseiben tanulmányi előadója tud segítséget nyújtani.
Az elérhetőségek itt találhatók 

FONTOS!
Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.