Gyógy- és fűszernövények

Gyógy- és fűszernövények

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 27.

Jogelőd intézményünk (Károly Róbert Főiskola) aktív oktatási tevékenységet folytatott az egykori gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó felsőfokú szakképzési szakon. Az országosan megszüntetett képzés pótlására a gyöngyösi campus Lakatos Márk mesteroktató vezetésével 2017-ben megkezdte a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak létesítését, kidolgozta képzési és kimeneti követelményeit az ágazat szereplőinek bevonásával. Az új szakon a 2020/2021. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az első hallgatók, amely 2020-2022-ben is a gyöngyösi campus legnépszerűbb szakja a jelentkezők körében.

A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

Hallgatóink szakmai táborban Bükkszentkereszten

A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medicinal Plant Technologist

Képzési idő: 
A képzési idő 4 félév (3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

Választható munkarend: nappali, levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

A képzés helyszíne:
A képzés az egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma: 
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)
Az önköltség mértéke: 200.000,- Ft/félév
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

A képzés helyszíne a Károly Róbert Campus

A jelentkezésről:
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány, felvételi vizsgát nem kell tenni. A szakra történő jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése. A felsőoktatási felvételi eljárás előírásai szerinti pontszámításra lehetőség van a középiskolai megfelelő év végi ill. érettségi eredményekből. Pontszámítás történhet továbbá bármely tudományterületen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevél továbbá felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése alapján is. Mindkét esetben az esetleges többletpontok jóváírásával. 
Jelentkezés módja: www.felvi.hu oldalon keresztül elektronikus úton.

Mit fogsz tanulni? 
A képzési program modulokra tagolódik. A közös kompetencia modulon belül munkaerő-piaci ismereteket, informatikai alapismereteket, idegen nyelvet, kommunikációs ismereteket tanulhatsz. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági alapismereteket ölelik fel (Növénytan, Üzemszervezéstan és -gazdaságtan, Növényvédelmi alapismeretek, Növénytermesztés és kertészet gépei, Pályázatkészítés és projektmenedzsment). A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a gyógynövényágazathoz kapcsolódó általános és technológiai ismereteket (Gyógynövény- és drogismeret, Gyógy- és fűszernövények termesztése, Vadon termő gyógynövények gyűjtése, Gyógy- és fűszernövények feldolgozása, minősítése, Fitoterápia, Aktualitások a gyógynövényágazatban), továbbá a gazdálkodást megalapozó és segítő mezőgazdasági jogi, marketing ismereteket (Földműveléstan, Kertészeti alapismeretek, Műszaki és munkavédelmi alapismeretek, Közgazdaságtan, Agrárjog és gazdasági élet joga, Kertészeti marketing és minőségbiztosítás). A képzésben fontosnak tartjuk a mezőgazdasági ill. kertészeti termesztés és termékelőállítás diverzifikációját elősegítendő ismeretek (Kertészeti alapismeretek, Növénytermesztés, Ökológiai gazdálkodás, Élelmiszer előállítás és élelmiszerbiztonság) oktatását.

Hallgatóink gyakorlaton a Pannonhalmi Főapátságban

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a Gazdasági gyakorlat 1-2-3., a Nyári gyakorlat és az Összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a 4. félévben teljes idejű (nappali) képzésben: egy félév, 400 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős (levelező) képzésben a szakmai gyakorlat ideje 152 óra. A Nyári gyakorlat és az Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése történhet az ágazat területén tevékenykedő bármely cégnél, vállalkozásnál, egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél. A gyakorlat külföldön is teljesíthető akár a felsőoktatási Erasmus mobilitási program keretében is. Hallgatóink számos hazai és székelyföldi vállalkozásnál teljesíthetnek gyakorlatot. Mellettük még az alábbi szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatával rendelkezünk:

  • Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász
  • "Halasági-Csibi" Egyesület Orotva, Hargita megye, Románia
  • Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma
  • Györgytea - Pharmaherb Gyógynövény és Gyógytermék Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bükkszentkereszt
  • Sudár Birtok Győrújfalu
  • Székely Herbárium Egyesület Kisgalambfalva, Hargita megye, Románia
  • Transylvanian Teas & Spices Srl-D, Szentábrahám, Hargita megye, Románia
  • Zöldpont '98 Kertészeti Termelő és Kereskedelmi Kft., Albertirsa

Mit csinálhatsz a végzettséggel?
Elsősorban családi gazdaságokban, egyéni és társas vállalkozásokban kamatoztathatod a tudásod, vagy a kapcsolódó kis- és középüzemekben irányítói és vezetői munkakörben vállalhatsz munkát. A képzésben elsajátított ismeretek hatékonyan segíthetik a természetgyógyászat, turizmus, gyógytermékeket gyártó vállalkozások, egészségmegőrző wellness szolgáltatás területén dolgozók munkáját. 

A megszerezhető felsőfokú gyógynövény technológus szakképzettség megfelel a természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez szükséges mezőgazdasági szakirányú képzettségnek.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
   3623 Gyógynövény-felvásárló
   5111 Gyógynövénykereskedő
   6111 Szántóföldinövény-termesztő
   6112 Bionövény-termesztő
   6113 Zöldségtermesztő
   6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 
   6116 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
   6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású
   9331 Gyógynövénygyűjtő

Nyári gyakorlat a székelyföldi Szentábrahámon

Továbbtanulási lehetőség az alapképzésben:
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján lehetőség van emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélküli továbbtanulásra a Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vidékfejlesztési agrármérnöki. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. vidékfejlesztési agrármérnöki) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.Levendulabetakarítás szakmai gyakorlaton a Pannonhalmi Főapátságban

Kapcsolódó öntevékeny körünk: 
Gyógynövény Klub

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Nyílt napokról, felvételi tájékoztatókról >> bővebben <<

Sajtószemle:

Mind többen érdeklődnek iránta >> cikk <<

Bemutatkozik a Gyógy- és fűszernövények szak: >> cikkünk << 

Egy gyógynövény nem gyógynövény >> cikk <<
(Top agrar magazin gyógynövény különszám 2021/1.) 

A szakról és a felvételi eljárásról további tájékoztatás kérhető:
Lakatos Márk mesteroktató, szakkoordinátor
E-mail: Lakatos.Mark(kukac)uni-mate.hu Tel: +36 70 772 2222

Gyógy- és fűszernövények szakos hallgatóink lakóhelyei (MATE Gyöngyös 2020-2023)