Záróvizsgázóknak

Záróvizsgázóknak

A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2021/22. tanév tavaszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:

A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat a 2021/22. tanév tavaszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!

Nyomtatványok:

Hallgatói nyilatkozat
Konzultációs nyilatkozat

 

SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK

A szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatos szabályzatokat, előírásokat az alábbi elérhetőségen találják:

A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítési szabályzat

Portfólió

A Károly Róbert Campuson felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgázó hallgatókra vonakozó záróvizsgarend

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió feltöltési útmutató


RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

A záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont alatt lehetséges.

 • Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2022. április 12. (kedd) 2359

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti a tavaszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

 • aktív vagy abszolvált jogviszony,
 • lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.
 • Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (június) 2021/22/2
 • Záróvizsga időszak: 2022. június 6-17. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

 • Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió feltöltési határidő Neptunba: 2022. április 19. (kedd) 12.00 óra.

A feltöltéssel kapcsolatos információkról később küldünk információt. A feltöltési felület megnyitása várhatóan március közepén indul.

 • Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2022. április 26. (kedd) 12.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2022. május 20.
 • Diplomaátadó ünnepség : 2022. június 27.-július 1. (vezetői döntés szerinti időpontban)

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 1. ) végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
 2. ) a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak elfogadása
 3. ) a hallgató/költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.

 

 

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió titkosítás

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 95. § (6) bekezdése értelmében a hallgató kérheti a dolgozat titkosítását.

A titkosítási kérelem nyomtatvány INNEN tölthető le.

A kitöltött és mindenki által aláírt kérelmet a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió végére a hallgatói és konzultációs nyilatkozat után bele kell tenni a dolgozatba és az eredeti példányt el kell juttatni az illetékes tanulmányi előadóhoz.

 

 

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

97. § (3) bekezdése értelmében: a 2012/13. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után 5 naptári éven belül letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már záróvizsga nem tehető.

97. § (4) A 2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.

A 4/2022 (II. 04.) számú rektori utasítás (az oktatással, a vizsgáztatással és a záróvizsgáztatással kapcsolatos feladatokról a 2021/2022 tanév tavaszi félévében, a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében tett intézkedésekről szóló 23/2021. (IX. 07.) számú rektori utasítással összhangban) 5. § (1) bekezdés szerint a záróvizsgák személyes jelenléttel kerülnek megtartásra. Nem személyes jelenlét alkalmazása kizárólag a nem Magyarországon tartózkodó, korábbi félévben végbizonytványt (abszolutórium) szerzett vagy a képzés végén a szakmai gyakorlatukat külföldön teljesítő hallgatók és a határon túli képzési helyszínek hallgatói vonatkozásában megengedett. A rektori utasítás itt érhető el: https://uni-mate.hu/rektori-utas%C3%ADt%C3%A1sok

Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatosan kérdése merül fel, kérem konzulensét keresse.

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseiben tanulmányi előadója tud segítséget nyújtani. (Az elérhetőségek itt találhatók: https://karolyrobertcampus.uni-mate.hu/tanulm%C3%A1nyi-%C3%BCgyint%C3%A9z%C5%91k

 

FONTOS!

Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.

Amennyiben Ön az adott szaknyelvi követelményét teljesítette, kérjük, hogy nyelvvizsgabizonyítványának scannelt példányát az illetékes tanulmányi ügyintézőnek e-mailben küldje el.