MátraVidék Klub

MátraVidék Klub

Utolsó frissítés: 2021 október 21.

A MátraVidék Klub a 2012/2013. tanév kezdetén alakult meg azzal a céllal, hogy a vidékfejlesztést tanuló hallgatók és a témakör iránt érdeklődők számára szakmai programokat szervezzen, ahol megismerkedhetnek a vidéki térségek sajátos gazdasági-társadalmi folyamataival és vidék fejlődését elősegítő eszköztárral.

A vidékfejlesztés sajátosságainak megfelelően a MátraVidék Klub tevékenysége is az alulról építkező kezdeményezésekre indult, így a szakmai előadások és tanulmányutak megszervezésére azokban a témakörökben kerül sor, amelyek iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik.

A vidékfejlesztés tevékenysége igen szerteágazó, így a programok egy része az agrártudományok, míg más esetben a természettudományok vagy a társadalomtudományok témakörébe nyújt bővebb betekintést. Ugyanakkor a gyöngyösi campuson szervezett előadásokon és a külső szakmai programok keretében is igyekszünk olyan példákon keresztül szemléltetni a vidéki társadalmi-gazdasági folyamatokat és a vidékfejlesztés gyakorlatát, amelyek a Mátra térségében is megfigyelhetők. Kifejezetten nagy figyelmet fordítunk a szűkebb környezetünkben fellelhető természeti és kulturális értékek, és az azokat fenntartó szervezetek munkájának megismerésére, valamint a térségben megvalósult sikeres fejlesztések bemutatására. A vidékfejlesztők számára egyrészről érdekes lehet, hogy a történelem során a vidéki térségek hogyan vették ki a részüket a területi munkamegosztásból, mi az a tudás, ami a korábbi évszázadok, évtizedek gyakorlatából átörökíthető. Másrészről fontosnak tartjuk napjaink modern vívmányainak adaptálását is a térség adottságaihoz illesztve, amelyből ezek a térségek anélkül profitálhatnak, hogy elvesztenék elsődleges vidéki karakterüket. A programokat a helyi gazdaságfejlesztés megközelítésmódja jellemzi, amely a vidéki térségeket azok belső erőforrásainak fenntartható hasznosításával kívánja versenyképesebbé tenni. Erre vonatkozóan sikeres projekteket mutatunk be a helyi termékek előállítása, a megújuló energiaforrások hasznosítása, vagy éppen a falusi turizmus témakörében. A Klub rendezvényein fokozott figyelmet fordítunk a vidékfejlesztési és területfejlesztési gyakorlat aktuális kérdéseinek áttekintésére, az azt meghatározó stratégiák, programok és pályázati kiírások célirányos áttekintésére.

Mentortanár:
Dr. Szűcs Antónia adjunktus
Szucs.Antonia(kukac)uni-mate.hu