Bemutatkozik a Vezetés és szervezés szak

Bemutatkozik a Vezetés és szervezés szak

Utolsó frissítés: 2022 január 31.

Milyen előképzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen Vezetés és szervezés szakra? Mi mindent tanulnak a képzési idő alatt a hallgatók? Mivel egészíti ki a mesterképzés az alapszakon megszerzett ismereteket?

Hágen István: A vezetés és szervezés mesterszakot minden olyan hallgatónak ajánljuk, akinek karriercéljai között valamilyen szintű vezetői pozíció betöltése szerepel, vagy már jelenleg is ilyen munkakört tölt be, saját vállalkozást működtet, vagy tervezi, hogy elindítson. A képzés során a hallgatók általános üzleti ismereteiket mélyítik el, nagy hangsúlyt fektetve a menedzsmenthez és vezetéshez kapcsolódó tantárgyakra, tudományterületekre. Az itt végzett szakemberek megalapozott és integrált szakismereteket szereznek, elemző, tervező, problémamegoldó képességeiket, kreativitásukat fejleszthetik.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (15-30 kredit): marketingmenedzsment, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (20-35 kredit): szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, kontrolling.

A képzés elérhető a gyöngyösi campuson angol nyelven is. Mivel napjainkban már elvárás ennek a nyelvnek a minimum alapszintű ismerete, nagyon komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hallgatók, akik bevállalják, hogy nem magyar nyelvű képzésen szereznek diplomát.

H. I.: Úgy gondolom, hogy az angol nyelvű képzéssel a hallgatók további versenyelőnyre tehetnek szert tekintettel arra, hogy a vezetés és szervezés területén egyre nagyobb elvárás az idegen nyelv – angol – magasszintű ismerete. Az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók megtanulják azokat a szakszavakat és kifejezéseket, melyekre szükségük lesz vezetőként, menedzserként az üzleti életben. Véleményem szerint jelentős a cégek nemzetközi kapcsolatrendszere, így ez a plusz megjelenik a végzett hallgatóink kommunikációs képességeiben, a hatékonyabb munkavégzésükben és természetesen a fizetésükben is.

Kiknek érdemes a diploma megszerzését követően további két évre beülniük az iskolapadba? Milyen pozíciókat töltenek be a Vezetés és szervezés szakon végzettek?

H. I.: Egy szervezetet vezetni kiemelkedően összetett feladat, legyen szó kisvállalkozásról vagy a közszféra hatalmas intézményeiről. Ami mindegyikben közös, hogy magas szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, döntéseket hozni és munkafolyamatokat fenntartani, azaz vezetőként viselkedni. Ezt a szemléletet oktatjuk annak érdekében, hogy hallgatóink szervezetek vezetőjeként megállják a helyüket az üzleti élet valamennyi területén – kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, multinacionális cégek, közszféra, költségvetési intézmény gazdasági és vezetői tisztségviselőiként továbbá a projektmenedzser, teljesítménymenedzser, illetve a menedzsmenttevékenység számos egyéb területein.

A Vezetés és szervezés mesterképzés szak célja, hogy a gazdálkodási és menedzsment alapszakon megszerzett ismereteket tovább mélyítse, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkező hallgatókat.

Miért döntöttél úgy, hogy Vezetés és szervezés szakon folytatod a tanulmányaidat az alapszakos diplomád megszerzése után?

Pál Petra: Az alapszakos diplomámat is a gyöngyösi campuson szereztem, pénzügy és számvitel szakon. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy a későbbiekben vagy saját vállalkozást szeretnék indítani, vagy a versenyszférában szeretnék menedzserként dolgozni. Abban is biztos voltam, hogy az alapszakos diploma megszerzését követően szeretném tovább képezni magam. A céljaim megvalósításához a vezetés és szervezés mesterszak tűnt a legideálisabb választásnak. Az első félévem végén kijelenthetem, nagyon jó döntést hoztam.

Beváltotta a képzés a hozzá fűzött reményeidet?

P. P.: Teljes mértékben. Azt tanulom, amit tanulni akartam és amit a szak nevének hallatán elvártam. Az oktatók nagyon profik, a képzés pedig rendkívül gyakorlatorientált. Úgy érzem, a végzést követően minden eszköz a kezemben lesz ahhoz, hogy valóra válthassam az álmaimat.

 

Mik ezek a bizonyos álmok?

P. P.: Mindenképpen szeretném hasznosítani az egyetemi éveim alatt megszerzett tudásomat. Elsődleges célom, hogy a végzettségemnek megfelelő területen és szinten dolgozhassak. Szeretnék anyagi biztonságban és minőségi színvonalon élni. Hol látom magam 3-5 év múlva? Pénzügyi menedzserként vagy a saját vállalkozásom vezetőjeként tevékenykedem.

 

A Vezetés és szervezés mesterképzésről további információk ITT találhatók.