Gyógy- és fűszernövények

Gyógy- és fűszernövények

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Jogelőd intézményünk (Károly Róbert Főiskola) aktív oktatási tevékenységet folytatott az egykori gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó felsőfokú szakképzési szakon. Az országosan megszüntetett képzés pótlására a gyöngyösi campus Lakatos Márk mesteroktató vezetésével 2017-ben megkezdte a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak létesítését, kidolgozta képzési és kimeneti követelményeit az ágazat szereplőinek bevonásával. Az új szakon a 2020/2021. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az első hallgatók, amely 2020-2023-ban is a gyöngyösi campus legnépszerűbb szakja a jelentkezők körében.

A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

Hallgatóink szakmai táborban Bükkszentkereszten

A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medicinal Plant Technologist

Képzési idő: 
A képzési idő 4 félév (3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

Választható munkarend: nappali, levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

A képzés helyszíne:
A képzés az egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma: 
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

A képzés helyszíne a Károly Róbert Campus

A jelentkezésről:
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány, felvételi vizsgát nem kell tenni. A szakra történő jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése. A felsőoktatási felvételi eljárás előírásai szerinti pontszámításra lehetőség van a középiskolai megfelelő év végi ill. érettségi eredményekből. Pontszámítás történhet továbbá bármely tudományterületen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevél továbbá felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése alapján is. Mindkét esetben az esetleges intézményi pontok (többletpontok) jóváírásával. 

A jelentkezésre csak Ügyfélkapu regisztráció birtokában van lehetőség!
Ügyfélkapu regisztrációt létrehozni személyesen bármelyik okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain vagy külföldi tartózkodás, határon túli magyar jelentkező esetén az adott országban található magyar nagykövetségen vagy konzulátuson lehet. Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes. 
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehetséges a felvi.hu oldalon keresztül az E-felvételi menünpontban.

Mit fogsz tanulni? 
A képzési program tantárgyai modulokba tagozódnak. A közös kompetencia modulon belül Munkaerő-piaci ismeretek, Digitális kompetencia alapjai, Idegen nyelv, Agrárszaknyelvi idegen nyelv, Üzleti kommunikáció. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági alapismereteket ölelik fel (Növénytan, Üzemszervezéstan és -gazdaságtan, Növényvédelmi alapismeretek, Növénytermesztés és kertészet gépei). A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a gyógynövényágazathoz kapcsolódó általános és technológiai ismereteket (Gyógynövény- és drogismeret, Gyógy- és fűszernövények termesztése 1-2., Vadon termő gyógynövények gyűjtése, Gyógy- és fűszernövények feldolgozása, minősítése, Fitoterápia, Aktualitások a gyógynövényágazatban), továbbá a gazdálkodást megalapozó és segítő mezőgazdasági jogi, marketing ismereteket (Földműveléstan, Kertészeti alapismeretek, Munkavédelem és ergonómia, Közgazdaságtan, Kertészeti marketing és minőségbiztosítás, Önálló vállalkozási ismeretek, Általános és ágazatspecifikus jogi ismeretek, Vállalati és üzemtani ismeretek). A képzésben fontosnak tartjuk a mezőgazdasági ill. kertészeti termesztés és termékelőállítás diverzifikációját elősegítendő ismeretek (Kertészeti alapismeretek, Növénytermesztés, Ökológiai gazdálkodás, Élelmiszerbiztonsági alapismeretek) oktatását.

Hallgatóink gyakorlaton a Pannonhalmi Főapátságban

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a Gazdasági gyakorlat 1-2-3., a Nyári gyakorlat és az Összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a 4. félévben teljes idejű (nappali) képzésben: egy félév, 400 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős (levelező) képzésben a szakmai gyakorlat ideje 152 óra. A Nyári gyakorlat és az Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése történhet az ágazat területén tevékenykedő bármely cégnél, vállalkozásnál, egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél. A gyakorlat külföldön is teljesíthető akár a felsőoktatási Erasmus mobilitási program keretében is. Hallgatóink számos hazai és székelyföldi partner vállalkozásunknál teljesíthetnek gyakorlatot.

Mit csinálhatsz a végzettséggel?
Elsősorban családi gazdaságokban, egyéni és társas vállalkozásokban kamatoztathatod a tudásod, vagy a kapcsolódó kis- és középüzemekben irányítói és vezetői munkakörben vállalhatsz munkát. A képzésben elsajátított ismeretek hatékonyan segíthetik a természetgyógyászat, turizmus, gyógytermékeket gyártó vállalkozások, egészségmegőrző wellness szolgáltatás területén dolgozók munkáját. 

A megszerezhető felsőfokú gyógynövény technológus szakképzettség megfelel a természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez szükséges mezőgazdasági szakirányú képzettségnek.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
   3623 Gyógynövény-felvásárló
   5111 Gyógynövénykereskedő
   6111 Szántóföldinövény-termesztő
   6112 Bionövény-termesztő
   6113 Zöldségtermesztő
   6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 
   6116 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
   6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású
   9331 Gyógynövénygyűjtő

Nyári gyakorlat a székelyföldi Szentábrahámon

Továbbtanulási lehetőség az alapképzésben:
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján (emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélkül) lehetőség van továbbtanulásra) a

  • MATE Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás) vagy a
  • MATE Budai Campus (Budapest) és Szent István Campus (Gödöllő) kertészmérnöki (BSc) alapképzési szakán és a Szent István Campus mezőgazdasági mérnöki szakán.

Ekkor a felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.Levendulabetakarítás szakmai gyakorlaton a Pannonhalmi Főapátságban

Kapcsolódó öntevékeny körünk: 
Gyógynövény Klub

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Nyílt napjainkról >> bővebben <<

Szemle:

Hagyományos eseménye a szak hallgatóinak - Szakmai tábor a Bükkben >> cikk <<

Mind többen érdeklődnek iránta >> cikk <<

Bemutatkozik a Gyógy- és fűszernövények szak: >> cikkünk << 

Egy gyógynövény nem gyógynövény >> cikk <<
(Top agrar magazin gyógynövény különszám 2021/1.) 

A szakról, a felvételi eljárásról és pontszámításról érdeklődjön:
Lakatos Márk mesteroktató, szakkoordinátor
E-mail: Lakatos.Mark(kukac)uni-mate.hu Tel: +36 70 772 2222

Végzett felsőfokú gyógynövény technológus hallgatóink oklevélátadó ünnepségünkön

Gyógy- és fűszernövények szakos hallgatóink lakóhelyei (MATE Gyöngyös 2020-2023)