Szőlész-borász

Szőlész-borász

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a megtanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- szakképzettség: felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens  
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Viticulture and Enology Engineer Assistant  

Képzési idő:
4 félév (3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD  

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Nyelvvizsga-követelmény: nincs  

Mit fogsz tanulni?
A szőlőtermesztés és bortermelés évszádok óta része az emberiség történetének és kultúrájának. A szőlészet és borászat a természet és az emberi tudás erejét ötvözi, ami egy nemes és kultikus eredményben, a borban testesül meg. A képzés során a szőlészet és borászat fontosabb gyakorlati és elméleti elemeit sajátíthatjátok el. Az oktatás gyakorlatorientált, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatjátok el. A negyedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, amit egy külső, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kell teljesíteni. A megalapozott elméleti tudás is fontos része a képzésnek. Ismereteket szerezhettek a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományos és műszaki alapismeretekről, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól. Elsajátíthatjátok a hazai és világfajták használatával, a szőlőtermesztési és bortermelési folyamatok technológiai alapjaival és alkalmazásával kapcsolatos esszenciális ismereteket, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Megismeritek a borok érzékszervi bírálatának sarokpontjait, a bormarketing alapjait, a borok minőségét és stílusát befolyásoló technológiai háttér és a környezeti hatások szerepét. Megismeritek továbbá a szőlő és bortermelés rendeleti szabályozását, intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait. Elsajátítjátok a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos alapvető eljárási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, munkavédelmi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokat. Alapszinten betekintést kaphattok a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység céljairól, fontosságáról.


 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzettséggel alkalmasak lesztek a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására. Jártasságot szereztek a borászati és szőlészeti technológia alkalmazásában. Az elhelyezkedési lehetőségetek széleskörű, az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban, szőlészetekben, borászatokban egyaránt alkalmazható tudással fogtok rendelkezni.  

Továbbtanulási lehetőség alapképzési (BA/BSc) szakon
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján  (emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélkül) lehetőség van továbbtanulásra a  MATE Budai Campus Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakán, amelyen a felsőoktatási szakképzési szakon teljesített tantérgyak (kreditek)  egy része beszámítható. A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján (emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélkül) lehetőség van továbbtanulásra a MATE Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. 

Kollégiumi elhelyezés:
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Nyílt napokról, felvételi tájékoztatókról >> bővebben <<

Bemutatkozik a Szőlész-borász szak: >> cikkünk << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Taranyi Dóra Ágnes, egyetemi tanársegéd
E-mail: Taranyi.Dora.Agnes(kukac)uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu