Vállalkozásfejlesztés (MSc)

Vállalkozásfejlesztés (MSc)

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Mit fogsz tanulni?
A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről, munkatársaidról a velük való együttműködésről. Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:  

- Általános alapozó ismeretek:
Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan  

- Szakmai törzsanyag:
Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és -menedzsment.  

- Differenciált szakmai ismeretek:
Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling.  

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development  

Képzési idő: 4 félév  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend:  
- magyar nyelvű képzésben: levelező
- angol nyelvű képzésben: nappali
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  

Az önköltség mértéke:  
- magyar nyelvű képzésben: 450.000,- Ft/ félév
- angol nyelvű képzésben: 765.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzést elvégezve vállalkozásfejlesztési szakemberként nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képes leszel, elsősorban kis- és középvállalkozások vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válsz kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Ennek megfelelően egyéni vállalkozóként, vállalkozás tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vállalkozásfejlesztési tanácsadóként, nagyvállalati középvezetőként stb. képzelheted el jövődet a képzettség birtokában.  

A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon végzettek nemcsak alkalmazottként, hanem mint önálló vállalkozók is érvényesülhetnek életpályájuk során. A szakmai felkészültség a jövőben alapfeltétele lesz a vállalkozások stabilitásának, versenyképességének. Mindezeket a készségeket megszerezhetik a Vállalkozásfejlesztés képzésben résztvevők.  

A Vállalkozásfejlesztés szak felvételi előírásai
A szakra teljes kreditérték beszámításával a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési (BA) szakokon (illetve ezek főiskolai megfelelőin) szerzett végzettségek jogosítanak.

A bemenethez külön meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok (illetve ezek főiskolai megfelelői).  

A felsorolt alapképzési szakokról érkező hallgatóknak a kredit megállapítási alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetéséhez korábbi tanulmányaikból legalább 30 elismerhető kredittel kell rendelkezniük az alábbi ismeretkörökben:  

  • módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika): 8 kredit;
  • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;
  • üzleti ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.  

Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem elfogad. Bővebb információ ide kattintva olvasható. 

Kollégiumi elhelyezés:  
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Vállalkozásfejlesztés szak: >> cikkünk <<  

Nyílt napjainkról >> bővebben << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Tóth Eszter Ilona egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: Toth.Eszter.Ilona(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu