Záróvizsgázóknak

Általános információk

A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2021/22. tanév őszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:

A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat a 2021/22. tanév őszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!

Nyomtatványok:

Hallgatói nyilatkozat
Konzultációs nyilatkozat

 

SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK

A szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatos szabályzatokat, előírásokat az alábbi elérhetőségen találják:

A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítési szabályzat

Portfólió

A Károly Róbert Campuson felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgázó hallgatókra vonakozó záróvizsgarend

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió feltöltési útmutató


RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Decemberi záróvizsga információk: (érintett képzések: minden alapképzés, valamit mezőgazdasági és mezőgazdasági mérnöki és programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés)

Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2021. október 1-18. 12.00 óráig

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti az őszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

aktív vagy abszolvált jogviszony,

lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.

Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (december) 2021/22/1

Záróvizsga időszak: 2021. december 1-17. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

Szakdolgozat/portfólió feltöltési határidő Neptunba: 2021. október 25. (hétfő) 12.00 óra

Szakdolgozat/portfólió késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 2. (kedd) 12.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2021. november 19.

Diplomaátadó ünnepség (a veszélyhelyzet függvényében): 2022. január 2-február 15 (vezetői döntés szerinti időpontban)

Januári záróvizsga információk (érintett képzések: mesterképzések és felsőoktatási szakképzések -kivéve programtervező informatikus és mezőgazdasági/mezőgazdasági mérnöki FOSZK)

Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2021. október 1-november 15. 12.00 óráig

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti az őszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

- aktív vagy abszolvált jogviszony

- lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.

Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (január) 2021/22/1

Záróvizsga időszak: 2022. január 10-21. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

Diplomadolgozat/portfólió feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 23. (kedd) 12.00 óra

Diplomadolgozat/portfólió szak késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 30. (kedd) 12.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2021. november 19.

Diplomaátadó ünnepség (a veszélyhelyzet függvényében): 2022. január 2-február 15 (vezetői döntés szerinti időpontban)

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

- végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,

- a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak elfogadása

- a hallgató/költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.

 

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió titkosítás

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 95. § (6) bekezdése értelmében a hallgató kérheti a dolgozat titkosítását.

A titkosítási kérelem nyomtatvány INNEN tölthető le.

A kitöltött kérelmet a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió végére a hallgatói és konzultációs nyilatkozat után bele kell tenni a dolgozatba.

 

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

97. § (3) bekezdése értelmében: a 2012/13. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után 5 naptári éven belül letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már záróvizsga nem tehető.

97. § (4) A 2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.

Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatosan kérdése merül fel, kérem konzulensét keresse.

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseiben tanulmányi ügyintézője tud segítséget nyújtani.

FONTOS!

Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.

Amennyiben Ön az adott szaknyelvi követelményét teljesítette, kérjük, hogy nyelvvizsgabizonyítványának scannelt példányát az illetékes tanulmányi ügyintézőnek e-mailben küldje el.