Agrárinnovációs Kutatócsoport

Agrárinnovációs Kutatócsoport

Utolsó frissítés: 2021 október 26.

Az Agrárinnovációs Kutatócsoport 2016. áprilisában alakult a Károly Róbert Főiskola Agrár- és Környezettudományi Intézetében szorosan együttműködve a kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézettel. Munkánkat 2017. január 1 és 2020. június 31. között az EFOP 3-6-1-16-2016-00001 „Kutatási és szolgáltatási kapacitások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” c. projekt támogatta. Munkánk jelenlegi célja: Fő célunk olyan K+F tevékenységek megvalósítása, amely hasznosítható, komplex gyakorlati megoldásokat nyújtanak a szaktanácsadási tevékenység során a térség gazdálkodóinak, továbbá olyan kutatások végzése, melynek célja a magyarországi változó, szárazságra hajlamos kontinentális klímán is és eredményesen termeszthető, kiváló termékbiztonsággal rendelkező, abiotikus és biotikus stresszfaktorokkal szemben nagymértékben ellenálló, diverzifikált hasznosíthatóságú növényfajták előállítása a fenntartható gazdálkodásba illeszthetően. Célkitűzésnek tekintjük az egyes részterületek eredményeinek egyesítését a piacorientált, versenyképes termék és szolgáltatás hatékony előállításának és alkalmazásának érdekében.


A kutatócsoport vezetője:
Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens Tudományos tevékenység

A kutatócsoport tagjai:
Dr. Fodor László főiskolai tanár Tudományos tevékenység
Prof. Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár Tudományos tevékenység
Dr. Láposi Réka egyetemi docens Tudományos tevékenység
Dr. Ambrus Andrea adjunktus Tudományos tevékenység
Dr. Bélteki Ildikó adjunktus Tudományos tevékenység
Dr. Tury Rita adjunktus Tudományos tevékenység
Terbe Tibor mb. igazgató Tudományos tevékenység
Dr. Kaprinyák Tünde adjunktus Tudományos tevékenység


Kutatási témáink:

  • Őszi-tavaszi, kétsoros-hatsoros, sör-, illetve takarmány árpa nemesítése
  • Komplex tápanyagutánpótlási rendszer (alap-, fej-, starter-, lombtrágya) elővetemény, évjárathatás és növényélettani vizsgálata szántóföldi növénykultúráknál (őszi búza, őszi/tavaszi árpa, őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica) a termőképességre, termésbiztonságra, beltartalmi értékekre. Optimalizálás, technológiafejlesztés, alkalmazás, elterjesztés a gyakorlati gazdálkodásban.
  • Mikro-Vital talajbaktérium készítmény hatásának komplex vizsgálat folytatása a fenntartható gazdálkodás alapjaiban szántóföldi növénykultúrák (őszi búza, őszi/tavaszi árpa, őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica) esetében.
  • Phylazonit talajbaktérium készítmények elővetemény és évjárat hatásának vizsgálata szántóföldi növénykultúrák (őszi búza, őszi/tavaszi árpa, őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica) esetében.
  • Carbonbór, Fumag LAN, Fumag NK-Mo, Fumag NK-Ca, illetve a Fumag LAN-Zn hatásának vizsgálata szántóföldi növénykultúráknál (őszi búza, őszi/tavaszi árpa, őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica).
  • In vivo növényélettani, talaj- és növényanalitikai vizsgálatok. Távérzékelési módszerek alkalmazása a növények termőképességének, stressztoleranciájának meghatározásához, spektrális vegetációs indexek alkalmazása a kezelések hatásainak értékeléséhez. Termésminőség vizsgálatok.
  • A környezetvédelem, fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése a kutatásban, technológiafejlesztésben.
  • Talajok termőképességének és szerkezetének vizsgálata a víztartalom (%) talajszelvényenkénti meghatározása, penetrométeres vizsgálatok különböző növényfajok, elővetemények és talajművelési rendszerek esetében.
  • Részvétel gyomirtás technológiai kísérletek beállításában és értékelésében, gyakorlati alkalmazási lehetőségek szántóföldi növénykultúrákon.
  • Részvétel agrotechnológiai kísérletek beállításában és értékelésében, gyakorlati alkalmazási lehetőségek szántóföldi növénykultúrákon. 


Hatékony tápanyagutánpótlás Genezis technológiával 2020. február 26.

Megvalósult disszeminációs rendezvények:

A gabonatermesztés legújabb kihívásai - 2019. június 11.

Agrárinnovációt segítő kutatások a biológiai alapok fejlesztésében és a növénytáplálásban - 2018. november 27.

Agrárinnovációs kutatások eredményei - 100 éves a Fleischmann Rudolf Kutatóintézet - 2018. június 6.

Gazdaságosság és hatékonyság komplex vonatkozásai a gabonatermesztésben - 2017. június 7.