Kereskedelem és marketing (BSc)

Kereskedelem és marketing (BA)

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

A képzés célja
A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához.  

Mit fogsz tanulni?
Közgazdasági ismeretek, marketing, üzleti kommunikáció, pénzügy, számvitel, adózás, jogi ismeretek, informatika, gazdaságpszichológia, valamint a marketing egyes részterületeinek elméleti és gyakorlati tudnivalói: marketingkutatási technikák megismerése, a marketingkommunikáció különböző formái, pl. reklám, PR, arculattervezés, eladásösztönzés feladatainak tervezése, irányítása, megvalósítása, marketingtervek elkészítése, on-line marketing, a fogyasztói és vásárlói magatartás specifikumainak felhasználása a marketingmunkában, szolgáltatásmarketing, kereskedelmi ismeretek, logisztika, fogyasztóvédelem, üzleti idegen nyelv.  

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing  

Képzési idő: 7 félév  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható specializációk: 
kereskedelmi; marketing információs menedzsment; élelmiszermarketing menedzsment

Munkarend: levelező
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 380.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY   

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

A szakon végzett hallgatók képesek lesznek:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, marketingtevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak - marketingkutatás, marketingkommunikáció, disztribúció - teljes körű ellátására, marketingszolgáltató - piackutató, reklám- és PR ügynökségek - vállalkozások különböző munkaköreinek önálló ellátásra. Mikro-, kis- és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak - hazai- és külpiaci értékesítés, szállítmányozás, területi képviselet, bolti értékesítés- és munkaszervezés - önálló megoldására. Azon hallgatók jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások kereskedelmi és/vagy marketing feladatait szeretnék végezni, piackutató, reklám-, PR-, vagy médiaügynökségeknél, kereskedelmi vállalatoknál kívánnak tevékenykedni, mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen.

Kollégiumi elhelyezés:
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Kereskedelem és marketing szak: >> cikkünk <<  

Nyílt napjainkról >> bővebben << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Domán Szilvia egyetemi docens, szakkoordinátor
E-mail: Doman.Szilvia(kukac)uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu