Vezetés és szervezés (MSc)

Vezetés és szervezés (MSc)

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Mit fogsz tanulni?
A Vezetés és szervezés szakhoz tartozó szakterületek, tantárgyak, amelyekből a szak felépül alapvetően két részből áll:

Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek:  
Marketingstratégiák, Menedzsmentkutatás módszerei, Vezetői üzleti gazdaságtan, Multikulturális menedzsment, Vezetői készségfejlesztés, Kvantitatív módszerek, Pénzügy, Döntéselmélet és módszertan,

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek:  
Vezetés- és szervezetelmélet, Személyes vezetés, Általános projektmenedzsment, Termelés- és szolgáltatásmenedzsment (haladó), Vállalati és intézményi stratégiák, Információmenedzsment, Stratégiai controlling és számvitel

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

Képzési idő: 4 félév

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható specializáció: 
•    emberi erőforrás menedzsment
•    üzletviteli tanácsadás
•    információmenedzsment

Munkarend: levelező
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas 
- önköltséges 
Az önköltség mértéke: 450.000, - Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY
  
Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a munkaerő-piacon elsősorban: 
kis- és középvállalkozások, vagy saját vállalkozás menedzselése, nagyvállalatok, multinacionális cégek, közszféra, költségvetési intézmény gazdasági és vezetői tisztségviselői, projektmenedzser, teljesítmény menedzser, illetve a menedzsment tevékenység számos egyéb területei.

A vezetés és szervezés szak felvételi előírásai

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési (BA) szak.
   
 2. A bemenethez külön meghatározott feltételekkel kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
   
 3. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem elfogad.
   
 4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • módszertani alapismeretek (15 kredit):
  matematika, statisztika, informatika;
   
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit):
  mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
   
 • üzleti alapismeretek (15 kredit):
  vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
   
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
   
 • szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozás-menedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől, amelyről bővebb információ ide kattintva olvasható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.  

Amit még a szakról tudni érdemes:

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Kollégiumi elhelyezés:
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Vezetés és szervezés szak: >> cikkünk << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Szabóné Dr. Benedek Andrea egyetemi docens, szakkoordinátor
E-mail: Szabone.Benedek.Andrea(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu