Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc)

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

A képzés célja
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzésben való folytatására.  

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (Rural Development Engineer)  

A képzési idő félévekben:
7 félév (6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható specializáció:

  • Regionális és vidékfejlesztési
  • Vidéki turizmus

Munkarend: levelező
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 385.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit fogsz tanulni?
A vidék szó hallatán az emberek többségének egy békés falusi kép jut eszébe, illetve minden, ami nem város. Emellett a vidéki térségeket gyakran társítják az elmaradottság fogalmával is, ami elsősorban a „mennyiségi” és „teljesítményorientált” megközelítésből adódik, hiszen a kisebb létszám mellett nehezebben megvalósítható egyes funkciók életben tartása. Nálunk arról tanulhatsz, hogy a vidék milyen színes, összetett társadalmi-gazdasági-környezeti jelenség, miért igényelnek az ott felmerülő problémák a városi terektől eltérő megoldásokat. A vidékfejlesztő szakemberek feladata legfőképpen az, hogy elősegítse a vidéken élő embereket az életkörülményeik és lakókörnyezetük minőségének javításában, valamint hozzájáruljon lehetőségeik bővítéséhez gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben egyaránt. Választ keresünk arra, hogy milyen helyi lehetőségek, emberek, hagyományok, történeti, természeti értékek állnak rendelkezésre céljaink megvalósításához? Ezeket módszerekkel és eszköztárral tudjuk feltárni, majd kitalálni, hogyan lehet őket fejlesztési erőforrásként felhasználni, olyan új lehetőségeket teremtve, amelyek valódi változást tudnak hozni egy településnek és környezetének életében.

A szakon oktatott tantárgyak – vidékfejlesztés, pályázatírás, a menedzsment tevékenységek számos témaköre, valamint agrárinformatikai és szakigazgatási ismeretek – azokat a képességeket, készségeket fejlesztik, amelyekkel jó gyakorlati szakemberré tudsz válni. Mindehhez komoly közgazdasági ismerteket is szerezhetsz, amellyel később nem csak a vidék- és területfejlesztési, hanem a gazdasági szférában is megállod a helyed.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzettség birtokában betölthető tipikus munkahelyek: Munkádat települési önkormányzatoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban és a támogatási rendszer intézményeinél (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai, Magyar Államkincstár), területfejlesztési társulásoknál, projektirodákon végezheted. Jellemzően agrárkamarai tanácsadó kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Amit még a szakról tudni érdemes:  
A specializációk lehetőséget biztosítanak arra, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteid elmélyítsd és speciális szakmai ismereteket szerezhess.

A regionális és vidékfejlesztési specializáció célja olyan vidékfejlesztő szakember képzése, aki a vidéki településeken felmerülő gazdálkodási és gazdaságfejlesztési feladatok elvégzésén túl átlátja a terület- és vidékfejlesztési politika Európai Uniós és térségi szintű összefüggéseit. Települését, térségét, annak belső adottságai alapján jól tudja pozícionálni a támogatáspolitika rendszerében és elősegíti, hogy azok minél több erőforráshoz jussanak hozzá, megvalósítva a helyi közösség fejlesztési elképzeléseit, s hozzájárulva a vidéki lakosság életszínvonalának emeléséhez.

A vidéki turizmus specializáció célja olyan vidékfejlesztő szakember képzése, aki többlettudással rendelkezik a vidéki terekben elérhető, turizmusba integrálható erőforrások feltárásával, turisztikai attrakcióvá fejlesztésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatban. A turizmus egy kifejezetten olyan gazdasági ágazat, amelyre nagy hatással bír a térbeliség és az önkormányzatok is fontos feladatuknak tekintik a feltételeinek javítását, amihez támogatáshoz juthatnak mind a terület-, mind a vidékfejlesztés támogatásrendszeréből. A specializáció lehetőséget biztosít a vidéki turizmus ágazatainak és gazdasági kapcsolatrendszerének megismerésén túl a helyi termékek vidéki turizmus keretében történő értékesítési formáinak elsajátítására.

Kollégiumi elhelyezés:  
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.

Bemutatkozik a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak: >> cikkünk << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakkordinátor
E-mail: Koncz.Gabor(kukac)uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu