Turizmus-vendéglátás

Turizmus-vendéglátás

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Miért jó felsőoktatási szakképzésben tanulni?
Az új emberi kapcsolatok kiépülése, a vizsgaidőszakok feszültsége, a közös szakmai és természetesen szabadidős tevékenységek mind - mind az egyetemi lét szépségéhez tartoznak, amit itt Te is megélhetsz. Úgy kapsz időt arra, hogy végig gondold a jövőre vonatkozó terveidet, hogy közben az itt eltöltött két év munkája nagy nyereséget jelent majd az első BA szintű diploma megszerzésénél. A felsőoktatási szakképzés alkalom arra, hogy a felsőoktatás kapujában állva sokféle ajtón beléphess. Hallgatóként élhetsz a felsőoktatás rendszerében kínálkozó lehetőségekkel. Képviselheted hallgatótársaid érdekeit, részt vehetsz kutatásokban, és azt tanulod, amiről úgy érzed, hogy neked való. De akár külföldi részképzésben is részt vehetsz.  

Választható szakirány: turizmus  

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
- Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

Képzési idő: 4 félév  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: levelező 
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Nyelvvizsga követelmény:
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.  

Mire készít fel a képzés?
A gazdaságtudományi képzési területhez tartozó turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények megismerésére és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, azok továbbfejlesztésére, illetve a szervező munkában való közreműködésre.  

Mit fogsz tanulni?
A képzés során elsajátítod a vállalkozások alapítására, működtetésére vonatkozó ismereteket és alkalmassá válsz közép- és nagyvállalatok vezetői mellett asszisztensi, szakreferensi feladatok elvégzésére. A közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek mellett társadalomtudományi alapismereteket szerzel és természetesen a választott szakirányhoz tartozó tárgyakat és idegennyelvet tanulsz majd. Megismerkedsz a turizmus rendszerével, piacával, szereplőivel, valamint a köztük lévő együttműködés lehetőségeivel. A marketinghez kapcsolódó ismeretek megszerzése képessé tesz egy turisztikai vállalkozás vagy desztináció működési környezetének és piacának felmérésére és ennek megfelelő szolgáltatások kialakítására, nyújtására, valamint piacra vitelére. Megismerkedsz a rendezvényszervezés és a szabadidő menedzsment alapjaival is.

A szakon a 4. félévben teljes idejű (nappali) képzésben 560 óra szakmai gyakorlat kötelező, szakmai partnereinknél, egyetemünk tanszállodáiban vagy akár külföldön is teljesíthetsz. Ennek elsődleges célja, hogy elméleti ismereteid gyakorlati, csak a munkahelyi szocializációs környezetben megszerezhető ismeretekkel is kiegészüljenek.  

A felsőoktatási szakképzettséggel jellemzően betölthető munkakörök a következők:
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység munkatársa (pl. recepciós, housekeeper, értékesítési- és marketing asszisztens stb.), esetleg vezetője, vendéglátó tevékenységet folytató egység munkatársa (pl. pultos, pincér, vendéglős stb.), esetleg vezetője, kulturális tevékenységet folytató egység (például művelődési ház) munkatársa, esetleg vezetője, konferencia- és rendezvényszervező, utazásszervező, utazási iroda munkatársa (pl. tanácsadó, utazásszervező, idegenforgalmi ügyintéző, utaskísérő stb).  

Továbbtanulási lehetőség az alapképzésben
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján lehetőség van emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélküli továbbtanulásra a Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, mezőgazdasági mérnöki, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vidékfejlesztési agrármérnöki. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. turizmus-vendéglátás) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.  

Kollégiumi elhelyezés:
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Turizmus-vendéglátás szak: >> cikkünk <<  

A szakról további tájékoztatás kérhető:  
Dr. Pallás Edith Ilona egyetemi docens, szakkordinátor
E-mail: Pallas.Edit.Ilona(kukac)uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu